Algemene voorwaarden

1 Fotoshoot
2 Annuleren 
2.1 Uitstellen
3 Betalingen
4 Levertijden
5 Klachten
6 Auteursrecht
7 Schade
8 Privacy & Persoonsgegevens
9 Wijzigingen algemene voorwaarden Jolanda Hulst Fotografie
10 Cadeaubonnen

Bij reservering van een fotoshoot gaat u als klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals beschreven hieronder. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op reserveringen bij:
Jolanda Hulst Fotografie te Lisse
info@jolandahulstfotografie.com
+31 (0)6 19 46 30 40


1. Fotoshoot
Voordat de fotoshoot plaats vind ontvangt u van mij een bevestiging, een overzicht van de gemaakt afspraken(m.b.t. datum, tijd en locatie) en de factuur per mail.

2. Annuleren
Het annuleren is uitsluitend mogelijk per mail tot uiterlijk drie weken vóór de besproken datum, tegen een betaling van 50% van de totale kosten van de fotoshoot.

Bij het annuleren binnen een termijn van één week binnen de besproken datum, dient het volledig overeengekomen bedrag betaald te worden.

2.1 Uitstellen
In geval van slecht weer op de dag van de fotoshoot of ziekte van één van de partijen, wordt de fotoshoot in goed overleg verplaatst naar andere datum. Hieraan zitten uiteraard geen kosten verbonden.

3. Betalingen
Als de reservering binnen drie weken vooraf gaande de fotoshoot plaats vindt, komt de aanbetaling te vervallen en ontvangt u per mail de totaal factuur voor de fotoshoot. De factuur dient vóór de fotoshoot betaald te zijn of op de dag van de fotoshoot gepast contant betaald te worden.

Indien de reservering langer dan drie weken vooraf gaande de fotoshoot plaats vindt, ontvangt u   binnen één week na de reservering een factuur per mail om de aanbetaling te voldoen. Het resterende bedrag zal u één week voorafgaande de fotoshoot per factuur gemaild krijgen en dient voor de datum van fotoshoot betaald te zijn of gepast contant op de dag van fotoshoot.

4. Levertijden
De levertijd van de foto’s die gemaakt zijn tijdens de fotoshoot verschild. Dit hangt af van de drukte, de eerst paar foto’s zullen binnen 1 week toegestuurd worden via WeTransfer. De overige foto’s hebben een levertijd variërend tussen 4 tot 6 weken. Na de fotoshoot zal ik u een zo goed mogelijke indicatie geven van de levertijd. 

Het aantal foto’s dat geleverd wordt ligt tussen 15 á 20 foto’s, voor elke extra foto wordt €2,50 extra in rekening gebracht m.u.v. van bruidsreportages.

5. Klachten
Klachten of bezwaren dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na de factuur-/of afspraak datum per mail kenbaar gemaakt te worden. 
Klachten of bezwaren buiten deze termijn worden niet meer in behandeling genomen. 
Bovengenoemde heeft geen invloed op de te betalen factuurtermijn.

6. Auteursrecht
Het auteursrecht van de foto’s/bestanden ligt ten alle tijden bij Jolanda Hulst Fotografie. De foto’s/bestanden zijn uitsluiten bestemd voor eigen gebruikt, tenzij anders besproken en schriftelijk is vastgelegd. Houd hier rekening met de auteurswet, u koopt bestanden, geen rechten.
Mocht u er voor kiezen om de foto’s op social media te plaatsen (oa. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn etc.)  zonder het logo van Jolanda Hulst Fotografie, dan dient duidelijk de naam van Jolanda Hulst fotografie vermeldt te worden of een verwijzing naar de website/Facebook in het bericht vermeldt te worden. Tenzij anders is besproken en schriftelijk  per mail is vastgeld.

Bij het reserveren van een fotoshoot en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, geeft u Jolanda Hulst Fotografie toestemming om de foto’s te gebruiken op de website www.jolandahulstfotografie.com, bovengenoemde social media, eventueel promotie materiaal etc.

Wanneer u niet akkoord gaat met het gebruik van uw foto’s door Jolanda Hulst Fotografie dient u dit schriftelijk per mail aan te geven bij het maken van de afspraken.

Bij aanschaf van foto’s en/of digitale bestanden heb je het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan foto’s en/of digitale bestanden voor commerciële doeleinden of wedstrijden te gebruiken.

Het is niet toegestaan geleverde foto’s en/of digitale bestanden in een andere (kleur)bewerking, dan aangeleverd, op social media (Facebook, Flickr, Twitter, LinkedIn e.d.) of andere websites te plaatsen.

Bij twijfel over gebruik, neem gerust contact op.

7. Schade
A.   Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
B.   Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
C.   De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
D.   Schade aan foto apparatuur gemaakt door de klant of diens vertegenwoordigers valt onder WA verzekering van de klant of dienen vergoed te worden.

8. Privacy & Persoonsgegevens
Jolanda Hulst Fotografie zal nooit de persoonsgegevens, zoals bij ons bekend, openbaar maken of doorgeven aan derden.

9. Wijzigingen Algemene Voorwaarden Jolanda Hulst Fotografie
Jolanda Hulst Fotografie mag ten alle tijden deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Indien van toepassing zullen wijzigingen tijdig en per email bekend worden gemaakt.

10. Cadeaubonnen
Jolanda Hulst Fotografie levert uitsluitend gepersonaliseerde cadeaubonnen. Cadeaubonnen kunnen dan ook niet worden geretourneerd met teruggaaf van betaling. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar. De uitgiftedatum wordt duidelijk op de cadeaubon aangegeven. Na 1 jaar vervalt de waarde van de cadeaubon, tenzij anders tijdig en schriftelijk is overeengekomen.

Cadeaubonnen worden binnen 24 uur verstuurd na ontvangst van de betaling.